FÅ DET ARRANGEMENTET DU ØNSKER DEG

MENS DU SELV BRUKER TIDEN PÅ DET DU ER BEST PÅ

TJENESTER

Diafan hjelper deg med planlegging og praktisk tilrettelegging av ditt arrangement, enten det er snakk om et seminar, en konferanse, et kunde- eller forhandlermøte eller en annen type arrangement.

Kontakt meg for å høre mer om hvordan du kan få hjelp til å planlegge og gjennomføre akkurat det arrangementet du ønsker deg.

Les mer

Add a title

Use this text to describe your feature in detail. Visitors enjoy reading well written, descriptive copy about specific features of your product.

Add a title

Use this text to describe your feature in detail. Visitors enjoy reading well written, descriptive copy about specific features of your product.

OM DIAFAN

Skal du arrangere et seminar, en konferanse eller en annen type arrangement?  Lurer du på hvordan du skal få tid til å organisere dette på toppen av alle dine vanlige gjøremål?

Diafan vil gjerne ta seg av alle de praktiske detaljene for deg, og tilbyr planlegging og organisering av møter, seminarer, konferanser og andre typer arrangementer for deg som gjerne vil ha et ryddig og velorganisert arrangement, men som ikke har mulighet for å sette av nødvendig tid til å gjøre dette selv.

Å benytte Diafan til planleggingen av arrangementet kan gi deg:

  • mer oversikt og struktur

  • tid til å fokusere på egne kjerneaktiviteter

  • sikkerhet for at du når deltakerne dine med informasjon og at du får inn relevante opplysninger fra deltakerne

  • sikkerhet for at møtefasilitetene er sjekket og klargjort

  • en helhetlig profilering og uttrykk på arrangementet

  • mulighet til å få fullt utbytte av arrangementet også selv fordi du ikke behøver å ha tankene på de praktiske detaljene

  • en enklere arbeidsdag

 

"Med blikk for helheten og fokus på detaljene"

Jeg sjekker ut de ekstra detaljene som bidrar til å løfte arrangementet og gir deg en kjøreplan som tar høyde for det uforutsette og lar deg slappe av og være til stede for deltakerne.

 Diafan [diaf’an]; gjennomsiktig, klar, luftig, ren, tynn, åpen

Diafan betyr gjennomsiktig ,klar og åpen.  For meg innebærer det stor takhøyde og ingen skjult agenda., og jeg ønsker å bidra til arrangementer preget av klarhet, god informasjonsflyt og full oversikt .  Arrangementer der ingen små uavklarte detaljer står i veien for de gode møtene mellom mennesker.

"Eiendomsavdelingene på NMBU benyttet Christin til å organisere, styre og være sekretær på vårt strategiseminar som gikk over 2 dager. Hun organiserte seminaret i forhold til våre ønsker, bestilte lokaler og laget dagsplaner. Hun er ryddig, lyttende og hentet inn diskusjonen når den tok av, hun lot deltakerne være aktive. Hun laget en fin oppsummering underveis så vi hadde den å jobbe videre med dagen etter samt en avsluttende oppsummering etter avsluttet seminar. Vi kan anbefale henne til andre."

Kjersti Sørlie Rimer
Eiendomsdirektør NMBU
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.